Buitenaanzicht medisch centrum Lille

Gierlebaan 12 · 2275 Lille

Huisartsen

Dr. Guy Peeters · Dr. Bert Van Bogaert

Diëtist

Tanya Smolderen

Psycholoog

Katja Holzhäuser · Pieter-Jan Lenaerts

Verpleegkundigen

Wendy Eyskens · Sofie Van den Broeck · Ann Pelkmans · Fjorentina Daullja

Afspraak maken

Bij de huisartsen

Telefonisch

Tijdens de openingsuren van het secretariaat kan u een afspraak maken op het nummer 014 88 32 59.
Het secretariaat is elke weekdag open vanaf 08.00u tot 11.30u en vanaf 13.00u tot 17.00u.

Online

Maak een afspraak online

Hou hierbij rekening met de het volgende:

 • Maak afspraken voor belangrijke of dringende consultaties altijd telefonisch, want deze krijgen voorrang.
 • Maak afspraken voor sportkeuringen, inspanningstesten en hartonderzoek altijd telefonisch
 • Als u door omstandigheden uw afspraak niet kan halen, dan moet u deze annuleren. Doe dit liefst meer dan 1 uur op voorhand.
 • Maak per patiënt één afspraak. Voor 2 patiënten maakt u dus 2 afspraken.
 • Bij voorkeur maken we een afspraak in onze praktijk. Hier zijn we het best uitgerust om u te helpen. Als u echter een afspraak voor een huisbezoek wil, dan kan u die telefonisch maken, best tussen 08.00u en 10.00u
 • Maak bij dr. Peeters steeds een dubbele afspraak voor deze onderzoeken:
  • zwangerschapsbegeleiding en echografie
  • gynaecologisch onderzoek: uitstrijkje en echografie
  • plaatsen van spiraaltjes (maak a.u.b. een telefonische afspraak)
 • Bent u een vertegenwoordiger van een medische firma, gelieve ons dan telefonisch te contacteren.

Bij de verpleging

Onze verpleegkundigen werken enkel op afspraak en onder continu toezicht van een arts.
Door op afspraak te werken wordt de wachttijd voor u als patiënt tot een minimum beperkt en zijn onze diensten maximaal beschikbaar.

U kan bij onze verpleging terecht voor:

 • bloedafnames
 • vaccinaties
 • wondzorg
 • gips verwijderen
 • hechtingen verwijderen
 • hartfilmpjes
 • longfunctietesten
 • vroegtijdige zorgplanning

U wenst enkel een bloedonderzoek of werd doorverwezen voor een andere verpleegkundige handeling,
dan kan u hiervoor telefonisch een afspraak maken tijdens de openingsuren van het secretariaat via 014 88 32 59.

Bij de diëtist

Een afspraak met Tanya Smolderen kan u telefonisch maken op het nummer 0495 31 69 61.

Bij de psycholoog

Een afspraak met Katja Holzhäuser kan u telefonisch maken op het nummer 0489 413 540 of via e-mail psychologe.lille@gmail.com

Een afspraak met Pieter-Jan Lenaerts kan u telefonisch maken op het nummer 0487 46 45 06.

Ons team

MCL-team, van links naar rechts achteraan: Fjorentina, Tanya, Sofie, Pieter-Jan, Bert, Filip, Guy, Wendy, Katja, Andra, Nathalie
Dr. Guy Peeters

Dr. Guy Peeters · Huisarts en Sportarts

Specifieke activiteiten

 • Zwangerschapsbegeleiding en gynaecologische echografie
 • Plaatsen van spiraaltjes
 • Inspanningstesten, sportmedische begeleiding en sportkeuringen
 • Echografie en radiografie van ledematen
 • Gipsverbanden
Dr. Bert Van Bogaert

Dr. Bert Van Bogaert · Huisarts en Sportarts

Specifieke activiteiten

 • Inspanningstesten, sportmedische begeleiding en sportkeuringen
 • Plaatsen van spiraaltjes
 • ECG en spirometrie
 • Musculoskeletale echografie
Tanya Smolderen

Tanya Smolderen · Diëtiste en Personal Trainer

Tanya vertrekt steeds vanuit uw huidige voedingspatroon en kijkt samen met u welke aanpassingen er voor u haalbaar zijn. Advies mogelijk bij:

 • Overgewicht en obesitas - emo eten

 • Diabetes type 2 en gestoorde bloedsuikerwaarden

 • (Risico op) ondervoeding - ondergewicht

 • Hoge bloeddruk of cholesterol

 • Voedselallergieën en -intoleranties

 • Maag- darmklachten (bv. PDS syndroom, FODMAP dieet)

 • Sportvoeding

 • Voeding bij zwangerschap en borstvoeding

 • Vegetarisme en veganisme

 • Begeleiding bij proteïnedieet mogelijk na goedkeuring huisarts (bloedonderzoek).

Tanya is erkend diëtist. Hierdoor is er een gedeeltelijke terugbetaling van dieetadvies mogelijk via uw mutualiteit.
Bij diabetes is er ook een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV op voorschrift van de huisarts.

Gratis kennismakingsgesprek (15 min) inclusief lichaamsanalyse.
Afspraak via 0495/31 69 61 of info@gezondmettanya.be. Meer info op www.gezondmettanya.be.

Katja Holzhäuser

Katja Holzhäuser · Psychologe

erkenningsnummer psychologencommissie 862114337

Specifieke activiteiten

 • eerstelijnspsychologie
 • traumaverwerking
Pieter-Jan Lenaerts

Pieter-Jan Lenaerts · klinisch psycholoog en tabakoloog

erkenningsnummer psychologencommissie 931133551

Specifieke activiteiten

 • Stressgerelateerde klachten
 • Psychosomatische klachten
 • Obesitas en gewichtsproblemen
 • Roken en verslavingsgedrag
Filip Meulders

Filip Meulders · Trainingsadvies en inspanningstesten

Wendy Eyskens

Wendy Eyskens · Verpleegkundige en medisch secretaresse

Sofie Van den Broeck

Sofie Van den Broeck · Verpleegkundige en medisch secretaresse

Ann Pelkmans

Ann Pelkmans · Verpleegkundige en medisch secretaresse

Fjorentina Daullja

Fjorentina Daullja · Verpleegkundige en medisch secretaresse

Nathalie Van den Plas

Nathalie Van den Plas · Medisch secretaresse

Bereikbaarheid

Medisch Centrum Lille

Gierlebaan 12 · 2275 Lille

Bushalte ‘Kruispunt Gierlebaan’ stopt voor de deur. Lijnen: 210, 213.

Praktische informatie

Enkel na afspraak

Om lange wachttijden te vermijden, werken we enkel na afspraak. Een afspraak kan u hier maken of op ons telefoonnummer 014 88 32 59.

Onderzoeksresultaten en bloeduitslagen

Om de resultaten van laboratorium- of ander onderzoek met uw huisarts te bespreken, kan u ook terecht op het nummer 014 88 32 59. Dit kan elke werkdag:

 • Bij Dr. Bert Van Bogaert tussen 11.30u en 12.00u en tussen 18.00u en 19.00u (ma, di en do)
 • Bij Dr. Guy Peeters tussen 12.00u en 12.45u en tussen 20.00u en 20.30u (ma, di, wo en vr)

Dokter van wacht (weekdagen)

Het is mogelijk dat u op weekdagen, bij onze afwezigheid, tussen 20.30u en 08.00u naar de dokter van weekwacht wordt doorgeschakeld. Deze kan u bij dringende problemen verder helpen en zal ons de volgende ochtend rapporteren over uw toestand.

Dokter van wacht (weekend en feestdagen)

Van vrijdag 20.30u tot maandag 08.00u kan u terecht bij de dokter van wacht op de huisartsenwachtpost:

 • Voor patiënten uit Lille en Poederlee is dit, na afspraak, op de Huisartsenwachtpost Nederrij 99 Herentals, tel 014 222 200 van vijdagavond/avond voor de feestdag 18.00u tot maandagochtend/ochtend na de feestdag 08.00u.
 • Voor patiënten uit Wechelderzande en Gierle is dit op de huisartsenwachtpost van Turnhout op campus Blairon 410, tel 014 410 410 van vijdagavond/avond voor de feestdag 18.00u tot mandagochtend/ochtend na de feestdag 08.00u.

Belangrijke berichten

Voorschriften

Sinds 15 september 2021 is het mogelijk om papierloos voor te schrijven. Dit wil zeggen dat u zonder papieren bewijs van uw elektronisch voorgeschreven medicatie, maar met behulp van uw eID, uw medicatie bij een apotheker kan ophalen. Wel laat het RIZIV (ziekenkas) en de Orde der Artsen het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe. Voorschriften worden uitsluitend opgemaakt tijdens een raadpleging. We begrijpen natuurlijk dat het kan voorvallen dat u eens een voorschrift te kort komt. Maar probeer dit te vermijden en vraag daarom tijdens de consultatie voldoende voorschriften aan uw arts.

Attesten en formulieren

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem of haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen wij om deontologische redenen nooit afleveren.